Service

Träning:

Vi erbjuder utbildningssystem för maskiner, kunden kan välja utbildning i vår fabrik eller i kundverkstad. De normala träningsdagarna är 3-5 dagar.

Vi erbjuder användarmanual till kunden.

Vi erbjuder utbildningsvideo och maskindriftvideo till kunden.

Vi erbjuder fjärrkontrolltjänst om kunden inte vet hur man använder och använder maskinen.

Installation:

Vi skickar ut ingenjörer för att utföra installation och felsökning av utrustningen på köparens plats om så begärs. Kostnaden för internationella dubbelvägar flygbiljetter, logi, mat och transport, medicinska ska betalas av köparen för ingenjörerna. Köparen ska fullständigt samarbeta med leverantörens ingenjör och göra alla installationsvillkor redo att fungera.

Garanti:

Tillverkaren ska garantera att varorna är tillverkade av tillverkarens bästa material. Den sålda maskinen kommer att vara garanti på ett år, under garantiåret, eventuella reservdelar trasiga på grund av leverantörens kvalitetsfråga, reservdelarna kommer att levereras gratis för kunden, kunden måste betala fraktkostnaden om paketets vikt överstiger 500 gram.

Eftermarknadsinstallationsmaskiner